Βιογραφικο

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

(ημερομηνία πρώτου διορισμού στη θέση λέκτορα 9/10/1996)
(ημερομηνία δεύτερου διορισμού στη θέση επίκουρου καθ. 26/1/2005).
(ημερομηνία μονιμοποίησης 12/05/2009)
Διορισμός ως αναπληρώτριας καθηγήτριας (06/2012)

 

Σπουδές

Απόφοιτος ΑΣΟΕΕ (1981), τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πτυχιακό δίπλωμα (1983) της ΕCOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES (Ε.Η.Ε.S.S).

D.E.A. Kοινωνιολογίας στην E.H.E.S.S. (1984)

Διδακτορική διατριβή Κοινωνιολογίας, στο Πανεπιστήμιο Paris VII (υποστήριξη το Μάρτιο του 1993). Το θέμα της διατριβής: «Οι διαδικασίες ένταξης των χωρικών στο εργοστάσιο. Η περίπτωση των Θεσσαλών στην Κλωστοϋφαντουργία ΑΙΓΑΙΟΝ, Λαυρίου (1960-1980)».

Υποτροφίες

– Υποτροφία από το γαλλικό κράτος την περίοδο 1987-1990 για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
– Υποτροφία για (6μηνη) παραμονή στη Γαλλία από το ερευνητικό Τμήμα της Εμπορικής Τραπέζης Ελλάδος (1991)

Ξένες γλώσσες

Γαλλικά άριστα, Αγγλικά μέτρια.

 

Διδακτική εμπειρία

Προπτυχιακά

Διδασκαλία ως ειδικός επιστήμων στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων) των μαθημάτων Γενική Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εργασίας κατά τα εαρινά εξάμηνα των ακαδημαϊκών ετών 1993-1994 και 1994-1995

Διδασκαλία των μαθημάτων:

Κοινωνιολογία της Εργασίας (1995-2008)
Κοινωνική Ρύθμιση και Οργάνωση της Εργασίας (1995-1998)
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογική Θεωρία (1996-2001)
Σύγχρονες Κοινωνιολογικές Θεωρίες (1997-2001)
Εισαγωγή στην Οργάνωση και Δυναμική της Κοινωνίας (1996-2008)
Κράτος και Κοινωνία (2001-2006)
Παγκοσμιοποίηση και Νέα Κοινωνικά Κινήματα (2001-2014)
Ποιοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα (2007-2014)
Κοινωνική και Επαγγελματική Κινητικότητα (2009- 2014)
Κοινωνιολογία της Εργασίας ΙΙ: Μεταβιομηχανικό πρότυπο και εργασία (2009-2014)

Mεταπτυχιακά

Σχεδιασμός και διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος Ποιοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα κατά τα έτη 2002-2014
– Σχεδιασμός και διδασκαλία (μετά της επίκουρης καθηγήτριας Ελένης Πρόκου ) του μεταπτυχιακού μαθήματος Συνθήκες Εργασίας, Οργάνωση της Εργασίας και Νέες Τεχνολογίες (2007-2014).

Διδασκαλία εκτός Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

Διδασκαλία στη Σχολή Αξιωματικών (εαρινό εξάμηνο 2006) του μαθήματος «Εισαγωγή στην Εγκληματολογία»
Διδασκαλία στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ιούλιος -Σεπτέμβριος 2010) του μαθήματος «Μεθοδολογία Έρευνας».

 

Εισηγήσεις ως προσκεκλημένη ομιλήτρια

(2005) Διάλεξη στο Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, “Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία” (31/3/2005)

(2005) Παρέμβαση στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο “Η Οργάνωση της Εργασίας στα Σύγχρονα Παραγωγικά Συστήματα: τα Συστήματα Πιστοποίησης Ποιότητας στις Ελληνικές Επιχειρήσεις” (8/06/2005)

(2005) Σεμινάριο Οικονομικής Δημοκρατίας στο Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς 3 Νοεμβρίου 2005 “Η Δημοκρατία Στους Χώρους Εργασίας”

(2005) Συμμετοχή στο σεμινάριο του ερευνητικού προγράμματος WORKS για θέματα κοινωνικής πολιτικής και παρέμβαση με τίτλο «Κριτική και αξιολόγηση του πλαισίου άσκησης πολιτικής της Ε.Ε για τον εκσυγχρονισμό της εργασίας» Πορτογαλία, 28-29 Νοεμβρίου 2005

(2007) Παρέμβαση στο Μεταπτυχιακό σεμινάριο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (12 Ιανουαρίου 2007), με τίτλο «Η ανταγωνιστικότητα ως αναλυτική κατηγορία στο πολιτικό πρόγραμμα του ΣΕΒ»

(2009) Εισήγηση στο Μεταπτυχιακό σεμινάριο «Οργάνωση Συμφερόντων» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μάιος 2009) με τίτλο «Ταξικές αναδιαρθρώσεις στον πληροφοριακό καπιταλισμό: Διαμόρφωση νέων ταξικών ταυτοτήτων»

(2009) Παρέμβαση στο IRES (27 Ιανουαρίου 2009) «La société politique dans le programme de ΣΕΒ (Confédération des Industriels et des Entreprises), Παρίσι

(2009) Εισήγηση στο Espace Marx (22 Ιουνίου 2009) «La demοcratie au travail» Δημοσίευση του άνω άρθρου, σε ειδική έκδοση στα Γαλλικά La Démocratie économique : Quels nouveaux pouvoirs, pour quelle société ?, Les Documents Espaces Marx, Paris Septembre 2009

(2009) Διαλέξεις στο Δημόσιο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί) με θέμα «Κοινωνικός Αποκλεισμός» (Οκτώβριος 2009)

(2010) Εισήγηση στο LEST (Laboratoire d Economie et de Sociologie du Travail, Aix- en- Provence), (13 Οκτωβρίου 2010), « Les Nouvelles Formes d’ Organisation du travail»

(2011) Συμμετοχή στο «Μεταπτυχιακό Σεμινάριο για την Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή στη Σύγχρονη Ελλάδα» που διοργανώνεται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάτυξη και Συνοχή» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2-3 Ιουνίου 2011) στη Μυτιλήνη.

(2011) Συμμετοχή στα σεμιναριακά μαθήματα του Θερινού Σχολείου «Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός της εργασίας» στα Άνω Πεδινά Ζαγορίου Ηπείρου σε συνεργασία Παντείου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (18-23 Σεπτεμβρίου 2011)

(2011) Διαλέξεις σε θέματα Κοινωνιολογίας της Εργασίας σε εκπαιδευόμενους γιατρούς εργασίας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (1, 8, 15 Νοεμβρίου 2011).

 

Ερευνητική εμπειρία

Εξωτερική συνεργάτης του ΙΝ.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε. από 1993 έως 1999. Η συνεργασία αφορούσε:

α) Τη συγγραφή άρθρων σχετικών με θέματα αγοράς εργασίας

β) Τη συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα “Η Βιομηχανική Αναδιάρθρωση και οι Επιπτώσεις της στους Εργαζόμενους της Βιομηχανίας” κατά το οποίο η υποψήφια συνέγραψε μελέτη με τίτλο “Οι Κοινωνικοί Συσχετισμοί και οι Εργοδοτικές Πολιτικές Διαχείρισης και Ελέγχου της Εργασίας (1950-1993)”, η οποία εκδόθηκε ως αυτοτελές βιβλίο το 1995

γ) Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα “Προτάσεις αναδιάρθρωσης βιομηχανικών κλάδων της Βόρειας Ελλάδος” κατά την οποία η υποψήφια εκπόνησε μελέτη με τίτλο “Ο κλάδος του ενδύματος στο νομό Ξάνθης: Οι εργασιακές σχέσεις, η τοπική αγορά εργασίας και οι δυνατότητες επιθετικής αναδιάρθρωσης”. Η άνω εργασία δημοσιεύτηκε στο ΤΕΤΡΑΔΙΑ του ΙΝΕ, ΓΣΕΕ, τχ. 1, 1995

δ) Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ADAPT με θέμα “Αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων νέες ειδικότητες και επαγγέλματα στη Χημική Βιομηχανία”. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ- ΠΑΝΤΕΙΟ 1997-1999. Στα πλαίσια της άνω έρευνας η υποψήφια έγραψε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο ΤΕΤΡΑΔΙΑ του ΙΝΕ, τ.χ 18-19, Αθήνα, 2000 με τίτλο «Οι τεχνολογικές μεταβολές και η οργάνωση της εργασίας στο Πετρέλαιο και τη Χημική Βιομηχανία»

ε) Συμμετοχή στην προετοιμασία υποβολής πρότασης, ως συντονίστρια της ελληνικής ομάδας εκ μέρους του ΚΕΚΜΟΚΟΠ, στο Integrated Project, στα πλαίσια του FP6, με τίτλο Work and Organisation in the Knowledge Society -Works (υποβολή πρότασης στις 10/12/2003).

στ) Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, «Εκπροσώπηση των Οργανωμένων Συμφερόντων στην Ελλάδα, 1974-2004, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.

ζ) Συμμετοχή ως συντονίστρια της ελληνικής ομάδας εκ μέρους του ΚΕΚΜΟΚΟΠ στο ερευνητικό πρόγραμμα WORKS: Work and Organisation in the Knowledge Society (Μάιος 2005-Οκτώβριος 2009).

η) Συμμετοχή στη προετοιμασία ερευνητικής πρότασης για το Πρόγραμμα Θαλής με το πανεπιστήμιο του Αιγαίου (2010-2011). Η ερευνητική Πρόταση πέρασε στη Β φάση αξιολόγησης) αλλά όχι στη τελική.

θ) Συμμετοχή στην υποβολή ερευνητικής πρότασης στο 7ο Πλαίσιο για την Έρευνα ( Area 8.5, topic 5.1-1 Citizens’ resilience in times of crisis)
με θέμα Patterns of Resilience during Socioeconomic Crises among Households in Europe (υποβολή πρότασης 15 Φεβρουαρίου 2013) Συντονισμός από το Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) με συμμετοχή 9 χωρών. Η Πρόταση έχει γίνει δεκτή και η υλοποίηση της ξεκίνησε το 01/03/ 2014.

Ι) Συμμετοχή στην υποβολή ερευνητικής πρότασης από το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, στα πλαίσια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, με θέμα Ανεργία και Ανισότητες Φύλου: Επιπτώσεις της Κρίσης στις Γυναίκες και τα Νοικοκυριά (21-1-2013). Επανυποβαλλή της πρότασης μετά από νέο ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με θέμα Ανεργία, Επισφάλεια και Ανισότητες Φύλου: Επιπτώσεις της Κρίσης στις Γυναίκες και τα Νοικοκυριά (15-2-2013).

 

Δημοσιεύσεις

1. (1988) “Το σωματείο εργατών-μεταλλευτών Λαυρίου,1911-1919” στα Πρακτικά της Γ` Επιστημονικής Συνάντησης Ν. Α. Αττικής, σελ. 275-305, Καλύβια Αττικής 1988,

2. (1993) “Η μονογραφία μιας απεργίας μέσα από τον εθνικό τύπο: Η απεργία των μεταλλωρύχων της Καμάριζας τον Απρίλη του 1896” στα πρακτικά της Δ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής, σελ.495-555, Καλύβια Αττικής,1993

3. (1993) “Από την πόλη (για το) μεταλλείο στην πόλη (για το) εργοστάσιο” στο Δελτίο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, τχ. 3, σελ.3-6, Ιούνιος 1993
4. (1993) “Η διαδικασία ένταξης και καθήλωσης των χωρικών στο εργοστάσιο: Η περίπτωση των Θεσσαλών στην κλωστοϋφαντουργία ΑΙΓΑΙΟΝ Λαυρίου (1960-1980), στο ΜΝΗΜΩΝ, τόμος 15ος, σελ. 129-148, Αθήνα

5. (1993) “Η αγορά εργασίας στο Λαύριο την περίοδο 1956-1987: Οι πολιτικές στρατολόγησης της κλωστοϋφαντουργίας ΑΙΓΑΙΟΝ” στο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕ-ΓΣΕΕ τ.χ. 30-31, σελ. 58-72, Αθήνα

6. (1993) “Η αγορά εργασίας στο Λαύριο την περίοδο 1956-1987: Οι πολιτικές στρατολόγησης της κλωστοϋφαντουργίας ΑΙΓΑΙΟΝ” στο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, τ.χ. 32, σελ. 34-47, Αθήνα

7. (1994) “Οι σύγχρονες μεταναστεύσεις προς το Λαύριο: Μεταναστεύσεις εργασίας προσωρινού χαρακτήρα” στα πρακτικά του Δ’ Συνεδρίου του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα Η ελληνική Κοινωνία Κατά Την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967) σελ. 502-515, εκδόσεις Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1994

8. (1994) “Βιομηχανικές Πολιτικές Διαχείρισης της Εργασίας (1950-1993)”, στο Ενημερωτικό Δελτίο, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, τχ. 40-41, σελ. 49-73, Αθήνα

9. (1995) “Ο κλάδος του ενδύματος στον νομό Ξάνθης: Οι εργασιακές σχέσεις, η τοπική αγορά εργασίας και οι δυνατότητες “επιθετικής αναδιάρθρωσης” στα Τετράδια του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, τ.χ.1, σελ. 28-60, Μάρτιος 1995 (σε συνεργασία με τον Πέτρο Λινάρδο-Ρυλμόν αλλά με διακριτή συμμετοχή)

10. (1995) “Βιομηχανικές περιοχές σε κρίση: Τα χαρακτηριστικά της αποβιομηχάνισης, οι αλλαγές των κοινωνικών σχέσεων, οι παρεμβάσεις” στο Εργασία, Διμηνιαίο περιοδικό ΟΑΕΔ-ΠΙΕΚΑ, τ.χ. 2, σελ. 7-25, Μάιος 1995

11. (1995) “Χριστιανές και μουσουλμάνες εργάτριες ενδύματος στην Ξάνθη” στο Δεκαπενθήμερο Πολίτη τ.χ.10, σελ. 19-21, Ιούνιος 1995

12. (1996) “Οι εργατικοί αγώνες : Τρεις σημαντικές απεργίες-σταθμοί στην ιστορία της πόλης του Λαυρίου” στο Λαύριο: Μεταλλεία-Βιομηχανία-Ανεργία, Καθημερινή, Επτά Ημέρες 6-7, Ιανουαρίου 1996

13. (1996) ” Το νόημα και η σημασία της συμφιλίωσης οικογένειας και εργασίας” στα πρακτικά της ημερίδας Συμφιλίωση Οικογένειας Και Εργασίας (24 Νοεμβρίου 1996), σ. 46-51, ΚΕΚΜΟΚΟΠ-Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα Ιανουάριος 1996

14. (1997) “Κράτος και ταξικοί συσχετισμοί στην αγορά εργασίας” Τετράδια του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, τχ. 8-9 , σελ. 26-30, Αθήνα

15. (1997) “Στην Ξάνθη και στο Λαύριο : Ταξικές Διαστάσεις του Μειονοτικού στην Ελλάδα” Σύγχρονα Θέματα, τχ. 63, σελ. 84-85, Αθήνα

16. (1998) “Ο Κοινωνικός Αποκλεισμός: Παλαιές και νέες “αναγνώσεις” του κοινωνικού προβλήματος” στα Πρακτικά του 6ο Επιστημονικού Συνεδρίου του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός, 27-30 Νοεμβρίου 1996, σελ. 19-24, εκδόσεις Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα

17. (1998) “Η κοινωνική και οικονομική διάρθρωση της Μουσουλμανικής Μειονότητας: Υποθέσεις εργασίας” ανακοίνωση στο συνέδριο Κοινωνία 2/3, Διαστάσεις του Σύγχρονου Κοινωνικού Προβλήματος, Πάντειο Πανεπιστήμιο,10-12 Νοεμβρίου 1997, Ο Δεκαπενθήμερος Πολίτης, τχ. 46, σελ. 14-19, Αθήνα

18. (2000), «Οι τεχνολογικές μεταβολές και η οργάνωση της εργασίας στο Πετρέλαιο και τη Χημική Βιομηχανία» Τετράδια του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 18-19, σελ. 37-48, Αθήνα

19. (2000), “Μύθοι και θεωρίες για το “τέλος των τάξεων”, Η ΕΠΟΧΗ, 14 Μαΐου 2000, στο Αφιέρωμα «Οι Κοινωνικές Τάξεις στην Ελλάδα»

20 . (2001), « Η ταξική ανάλυση ως πολιτικό διακύβευμα» Πολίτης, 89, σελ. 34-39, Αθήνα

21. (2004), “Οι οικογένειες των χωρικών στα εργοστάσια του Λαυρίου”. Συμμετοχή στο Πανελλαδικό Δημογραφικό Συνέδριο με θέμα “Πληθυσμός και Ανάπτυξη στην Ελλάδα” (19-20 Νοεμβρίου 1998) , έκδοση στα Πρακτικά του συνεδρίου, σελ 239-246

22. (2004), “Υποθέσεις εργασίας για τις ταξικές αναδιαρθρώσεις στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία” στο Κονιόρδος/Μαράτου-Αλιμπράντη/ Παναγιωτοπούλου (επιμ.), Κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα: Εργασία, Οικογένεια, Παρέκκλιση”, ΕΚΚΕ, Αθήνα, 2003

23. (2004),”Η Οργάνωση της εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη” στα Πρακτικά του συνεδρίου Σάκη Καράγιωργα Απρίλιος 2003

24. (2005) «Η εργατική τάξη στο μεταλλευτικό Λαύριο» (10 σελ.), υπό δημοσίευση στο Κώστας Μάνθος (επιμ.), Το Μεταλλευτικό Λαύριο, Εκδόσεις Πολιτιστικό Κέντρο Λαυρίου

26. (2005) «Η Δημοκρατία στους χώρους εργασίας» (αναδημοσίευση εργασίας στην ελληνική). Δημοσίευση της γαλλικής απόδοσης του άνω άρθρου «La demοcratie au travail», σε έκδοση του Espaces Marx La Démocratie économique : Quels nouveaux pouvoirs, pour quelle société ?, Les Documents Espaces Marx, Paris Septembre 2009 ,

27. (2006) « Η Οργάνωση της Εργασίας στα Σύγχρονα Παραγωγικά Συστήματα: Η περίπτωση των συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις» στα Πρακτικά (μετά από αξιολόγηση) του 2ου Συνεδρίου (11-13 Οκτωβρίου 2007) Διοικητικών Επιστημόνων, Σύγχρονες Τάσεις στη Διοικητική Επιστήμη: «Νέα Δημόσια Διοίκηση», Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία Πολιτών

28. (2007), «Η χρήση της ανταγωνιστικότητας ως αναλυτικής κατηγορίας στο πολιτικό πρόγραμμα του ΣΕΒ: Η ανθρωπολογία της γενικευμένης εμπορευματοποίησης» υπό έκδοση στο Τετράδια Εργασίας του Εργαστηρίου Πολιτικής Επικοινωνίας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών 29. (2007) «Οι νέες τεχνολογίες μετασχηματίζουν την εργασία;» ηλεκτρονική έκδοση στα Πρακτικά του 5ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (27-30 Σεπτεμβρίου 2007) http://www.ntua.gr/MIRC/5th_

29. (2008) «The transformation of work? A quantitative evaluation of the shape of employment in Greece», (συν-συγγραφείς, αλλά με διακριτή συμβολή, οι Σ., Γαβρόγλου/Π., Λινάρδος), στα πλαίσια του Ερευνητικού προγράμματος Works: Work and Organisation in the Knowledge Society, ηλεκτρονική δημοσίευση το http://www.worksproject.be/documents/WP15_Greece_final_WEB.pdf

30. (2010), «Η Πολιτική Κοινωνία στο Πρόγραμμα του ΣΕΒ», στα Πρακτικά 11ου Επιστημονικού Συνεδρίου του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, «Δημοκρατία και Κρατικές Πολιτικές στην Ελλάδα» Νοέμβριος 2008, Πάντειο Πανεπιστήμιο

32. (2009), Τι γίνεται στους χώρους εργασίας: Οι επιδημίες αυτοκτονιών στη Γαλλία», Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 4(2), 157, σελ.217-222

33.(2009) «Ο χώρος του Λαυρίου και η Εργατική Ιστορία» συμβολή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Γεωγραφίας του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου
(ηλεκτρονική δημοσίευση) http://www.greekscapes.gr

34. (2011), «Η εξέλιξη των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη: Οι συνθήκες εργασίας ως αντικείμενο έρευνας και κοινωνικής διαπραγμάτευσης», στο 4ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα 10-11 Νοεμβρίου 2011

35. Petraki Georgia, (2012), «L’ organisation du travail en Grèce vue a travers les enquêtes européennes de conditions de travail. Mesures et démesures de modèles proposes», 13e JIST. Journées Internationales De Sociologie Du Travail 2012 (Υπό κρίση για δημοσίευση στο περιοδικό Les Mondes du Travail)

36. (2012), «Οι πολιτικές οργάνωσης της εργασίας στην Ε.Ε» στο Πετράκη, Γ., (επιμ.) Διεθνείς Μεταβολές στην Οργάνωση της Εργασίας, Gutenberg, Αθήνα, σελ. 249-259.

37. (2012)«Υποθέσεις εργασίας για τις ταξικές αναδιαρθρώσεις στη σημερινή ελληνική κοινωνία με βάση τις Εθνικές Απογραφές και τις Έρευνες Εργατικού Δυναμικού», εισήγηση στο διεθνές συνέδριο «Ο Πουλαντζάς σήμερα, 30 χρόνια από το θάνατο του» 18/19 Δεκεμβρίου 2009, Ινστιτούτο GOETHE Αθηνών, Εκδόσεις ΝΗΣΟΣ, Αθήνα, 2012.

(2012) «Μια στατιστική εικόνα της εξέλιξης της εργατικής τάξης στην Ελλάδα» τιμητικός τόμος για Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη, ΕΚΚΕ.

(2010), «Η Πολιτική Κοινωνία στο Πρόγραμμα του ΣΕΒ», στα Πρακτικά του 11ου Επιστημονικού Συνεδρίου του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, «Δημοκρατία και Κρατικές Πολιτικές στην Ελλάδα» Νοέμβριος 2008, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Petraki Georgia, (2013), “Greek crisis and the quality of jobs in IT sector” “Greek crisis and the quality of jobs in IT sector”in Vassil Kirov (ed.), “Addressing quality of work in Europe”, Sofia, > Ciela, 2013, p. 372,

 

Εκδόσεις

1. Βιομηχανικές Πολιτικές Διαχείρισης και Ελέγχου της Εργασίας: Πρόταση περιοδολόγησης (1950-1993), ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, σελ.182, Αθήνα 1995

2. Από το Χωράφι στο Εργοστάσιο: Η Διαμόρφωση του Βιομηχανικού Προλεταριάτου στο Σύγχρονο Λαύριο, εκδόσεις, σελ. 444, Gutenberg, Αθήνα 2002 (Μετάφραση και επιμέλεια από την υποψηφία της διδακτορικής της διατριβής)

3. Οι Νέες Μορφές Οργάνωσης της Εργασίας εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2007 (293 σελίδες εκτός βιβλιογραφίας και ευρετηρίου)

4. Διεθνείς Μεταβολές στην Οργάνωση της Εργασίας, (Επιστημονική επιμέλεια, εισαγωγή και συμμετοχή με κείμενο) GUTENBERG, σελ.340 Περιλαμβάνει μέρος του επιστημονικού έργου που παρήχθη από το WORKS: Work and Organisation in the Knowledge Society

Συμμετοχή (με εισήγηση) σε συνέδρια-ημερίδες

(1996) Συμμετοχή στο 6o Επιστημονικό Συνέδριο Σάκη Καράγιωργα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 27-30 Νοεμβρίου 1996) με θέμα Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός. Τίτλος εισήγησης “Κοινωνικός Αποκλεισμός: Παλαιές και νέες αναγνώσεις του κοινωνικού προβλήματος” (έκδοση στα Πρακτικά του συνεδρίου)

(1996) Συμμετοχή στην ημερίδα του ΚΕΚΜΟΚΟΠ με θέμα Συμφιλίωση Οικογένειας και Εργασίας, τίτλος εισήγησης “Το νόημα και η σημασία της συμφιλίωσης οικογένειας και εργασίας”

(1997) Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με τίτλο “Κοινωνία των 2/3: Διαστάσεις του Σύγχρονου Κοινωνικού Προβλήματος”, (10-12 Νοεμβρίου 1997). Τίτλος εισήγησης “Κοινωνική και οικονομική διάρθρωση της μουσουλμανικής μειονότητας: υποθέσεις εργασίας”

(1998) Συμμετοχή στην Ημερίδα με αντικείμενο «Τέλος της Εργασίας και Αλλαγές στο Εργασιακό Πρότυπο», στα Σεμινάρια της Σύρου (17 Ιουλίου 1998). Τίτλος εισήγησης «Η ταξική ανάλυση ως πολιτικό διακύβευμα» στο Πολίτης, 89, σελ. 34-39

(1998), Συμμετοχή στο Πανελλαδικό Δημογραφικό Συνέδριο με θέμα “Πληθυσμός και Ανάπτυξη στην Ελλάδα” (19–20 Νοεμβρίου 1998). Τίτλος εισήγησης, “Οι οικογένειες των χωρικών στα εργοστάσια του Λαυρίου” (1960-1980)”, έκδοση στα Πρακτικά του συνεδρίου, σελ 239-246.

(1999), (29 Ιανουαρίου), Συμμετοχή στην Ημερίδα του ΕΚΚΕ (Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας), Προσεγγίζοντας την προφορική Ιστορία στην Ελλάδα σήμερα: τάσεις και ερευνητική διαδικασία, τίτλος εισήγησης “Η χρήση της βιογραφίας στη μελέτη μιας “εν τω γεννάσθαι” διαδικασίας” (αδημοσίευτη εργασία).

(2001) Συμμετοχή στην Ημερίδα με αντικείμενο Απασχόληση και Ανεργία στην Ευρώπη, στα Σεμινάρια της Σύρου (11 Ιουλίου 2001). Τίτλος εισήγησης Πόλεις εργασίας: Η περίπτωση του Λαυρίου (αδημοσίευτη εργασία).

(2001) (26 Ιουνίου), Συμμετοχή στην Ημερίδα με θέμα την Ψυχική Υγεία και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό που διοργάνωσε το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, τίτλος εισήγησης «Ο Κοινωνικός Αποκλεισμός: Παλαιές και νέες “αναγνώσεις” του κοινωνικού προβλήματος» .

(2002) Συμμετοχή στο Συνέδριο του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων-ΕΚΚΕ, με θέμα Παγκοσμιοποίηση, τίτλος εισήγησης «Υποθέσεις εργασίας για τις ταξικές αναδιαρθρώσεις στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία» (υπομνηματισμένη εργασία Νο 24) έκδοση σε άλλη μορφή στο Κονιόρδος/Μαράτου-Αλιμπράντη/ Παναγιωτοπούλου (επιμ.), Κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα: Εργασία, Οικογένεια, Παρέκκλιση”, ΕΚΚΕ, Αθήνα, 2003.

(2002) Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο που διοργανώθηκε στις Σπέτσες 17-20 Ιουλίου 2002 από το Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα Η Ποιότητα της Εργασίας, εισήγηση με τίτλο «The technological changes, the organisation of labour and the quality of work in chemical industry: the case of Greek Raffineries of Aspropyrgos» δημοσιεύτηκε (2000) «Οι τεχνολογικές μεταβολές και η οργάνωση της εργασίας στο Πετρέλαιο και τη Χημική Βιομηχανία» Τετράδια του ΙΝΕ, 18-19, σ. 37-48, Αθήνα.

(2002) Συμμετοχή στην Επιστημονική Συνάντηση Ν.Α. Αττικής, τίτλος εισήγησης «Συνέχειες και ασυνέχειες στην ιστορία του Λαυρίου» (αδημοσίευτη εργασία).

(2003) Συμμετοχή στο 9ο Συνέδριο του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα (Απρίλιος 2003) με θέμα «Κοινωνική Αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα», τίτλος εισήγησης «Η οργάνωση της εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του αντίστοιχου συνεδρίου.

(2005) Συμμετοχή με εισήγηση στο 2ο Σεμινάριο Εργασίας «Κριτικών/Ριζοσπαστικών Προσεγγίσεων στις Επιστήμες και στην Εκπαίδευση» στα πλαίσια Των Σεμιναρίων της Ερμούπολης, τίτλος εισήγησης «Η ταξική ανάλυση ως πολιτικό διακύβευμα», 28 Ιουνίου 2005, Σύρος .

(2005) Συμμετοχή με εισήγηση στο 5ο Συνέδριο της European Sociological Association, «Rethinking Inequalities», τίτλος εισήγησης «Aspects of class restructuring in Greece» 9-13 Σεπτεμβρίου 2005, Copernicus University, Turun, Poland.

(2005) Συμμετοχή με εισήγηση στη διημερίδα που οργάνωσε το Τμήμα Κοινωνιολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα «Transformations of Work and Employment and Developments in the Sociology of Work Field», τίτλος εισήγησης Aspects of class restructuring in Greece» 29-30 Σεπτεμβρίου, 2005, Ρέθυμνο. 24 ).

(2006) Συμμετοχή με εισήγηση στο 3ο Σεμινάριο Εργασίας «Κριτικών/Ριζοσπαστικών Προσεγγίσεων στις Επιστήμες και στην Εκπαίδευση» στα πλαίσια Των Σεμιναρίων της Ερμούπολης, τίτλος εισήγησης «Η Νέα Εργατική Τάξη στην Ελληνική κοινωνία», 10-12 Ιουλίου 2006, Σύρος.

(2006) Συμμετοχή με εισήγηση-έναρξης στο 1ο συνέδριο που διοργάνωσε το Ερευνητικό Πρόγραμμα WORKS, με θέμα «The transformation of work in a global knowledge economy: towards a conceptual framework», 21-22 Σεπτεμβρίου 2006, Χανιά.

(2007) Συμμετοχή με εισήγηση στο 4ο Σεμινάριο Εργασίας «Κριτικών/Ριζοσπαστικών Προσεγγίσεων στις Επιστήμες και στην Εκπαίδευση» στην Ελάτη, τίτλος εισήγησης «Οι νέες Τεχνολογίες Μετασχηματίζουν την Εργασία;», 16-20 Ιουλίου 2007.
.
(2007) Συμμετοχή με εισήγηση στο 5ο Διεπιστημονικό συνέδριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου «Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία, από το χθες στο αύριο», τίτλος εισήγησης «Οι νέες Τεχνολογίες Μετασχηματίζουν την Εργασία;», Μέτσοβο, 27-29 Σεπτεμβρίου, 2007.

(2007) Συμμετοχή με εισήγηση στο 2ο συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων (11-13 Οκτωβρίου 2007), Σύγχρονες Τάσεις στη Διοικητική Επιστήμη: «Νέα Δημόσια Διοίκηση», Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία Πολιτών. Τίτλος εισήγησης «Η Οργάνωση της Εργασίας στα Σύγχρονα Παραγωγικά Συστήματα: Η περίπτωση των συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις», Χίος.

(2008) Συμμετοχή με εισήγηση στο 11ο Επιστημονικό Συνέδριο του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, τίτλος υποβληθείσας εισήγησης: «Η Πολιτική Κοινωνία στο Πρόγραμμα του ΣΕΒ» δημοσιευμένη στα Πρακτικά του συνεδρίου.

(2009), Συμμετοχή με εισήγηση στο Α Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας, Αθήνα (16-17 Ιανουαρίου 2009), Τίτλος εισήγησης «Ταξικές αναδιαρθρώσεις στον πληροφοριακό καπιταλισμό: Διαμόρφωση νέων ταξικών ταυτοτήτων», (αδημοσίευτο).

(2009) Συμμετοχή με εισήγηση στο διεθνές συνέδριο «Ο Πουλαντζάς σήμερα, 30 χρόνια από το θάνατο του» 18/19 Δεκεμβρίου 2009, Ινστιτούτο GOETHE Αθηνών, τίτλος εισήγησης «Υποθέσεις εργασίας για τις ταξικές αναδιαρθρώσεις στη σημερινή ελληνική κοινωνία».

(2011), Συμμετοχή με εισήγηση στο 4ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα 10-11 Νοεμβρίου 2011, τίτλος εισήγησης «Η εξέλιξη των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη: Οι συνθήκες εργασίας ως αντικείμενο έρευνας και κοινωνικής διαπραγμάτευσης»

(2012), Συμμετοχή με εισήγηση στο13e JIST, Journées Internationales de Sociologie du Travail 24-28 /02/ 2012, Βρυξέλλες, τίτλος εισήγησης «L’ organisation du travail en Grèce vue a travers les enquêtes européennes de conditions de travail. Mesures et démesures de modèles proposes», (Η οργάνωση της εργασίας στην Ελλάδα με βάση τις Ευρωπαϊκές Έρευνες για τις Συνθήκες Εργασίας: Ακρίβεια και ανακρίβεια των προτεινόμενων μοντέλων» (Υπό κρίση για δημοσίευση στο περιοδικό Les Mondes du Travail)

(2013) Συμμετοχή στο συνέδριο της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών και του Institute for the Study of Societies and Knowledge, με θέμα «How to improve the quality of work in Europe?» 18- 19 Οκτωβρίου 2012, στη Σόφια Βουλγαρίας. Τίτλος εισήγησης «Greek crisis and the quality of jobs in IT sector». Δημοσίευση στο Vassil Kirov (ed.) “Addressing quality of work in Europe”, Sofia, Ciela Publishing House, 2013.

(2013) Συμμετοχή στο συνέδριο της Γαλλικής Ένωσης Κοινωνιολογίας, (AFS), (2-5 Σεπτεμβρίου 2013, στη Νάντη) με θέμα Les Dominations. H ανακοίνωση είχε τίτλο «Les hiérarchies internes au sein des professions de l’informatique (TIC) en Grèce» (υπό δημοσίευση)

(2014) Συμμετοχή στο συνέδριο Journées Internationales de Sociologie du Travail (JIST), εισήγηση με τίτλο « Le travail intérimaire en Grèce: Certains cas de travail intérimaire dans la fonction publique, , 17-19 Juin 2014, université Lille I, Lille (υπό δημοσίευση).

 

Συμμετοχή στη διοργάνωση ημερίδων-συνεδρίων

(2002) (9-10 Ιουλίου), (Συν) Διοργάνωση διημερίδας στα Σεμινάρια της Σύρου (Συν-χρηματοδότηση από το Πάντειο Πανεπιστήμιο) με θέμα “Θεωρία των Τάξεων και Εμπειρικές Προσεγγίσεις των Τάξεων στην Ελλάδα”

(2002) Συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή (και εισηγήτρια) του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώθηκε στις Σπέτσες 17-20 Ιουλίου 2002 από το Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα Η Ποιότητα της Εργασίας

(2005) Συντονίστρια (και εισηγήτρια) διευρωπαϊκού σεμιναρίου –εκ μέρους του Ινστιτούτου Νικος Πουλαντζάς από κοινού με τα δίκτυα Transform/EURED (European Research Network on Economic Democracy)- στα πλαίσια του 4ου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ που διοργανώθηκε στην Αθήνα (Μάιος 2005) με θέμα «Η Στρατηγική για την Οικονομική Δημοκρατία: Η Δημοκρατία στις Επιχειρήσεις» με τη συμμετοχή ευρωπαίων κοινωνικών επιστημόνων και κοινωνικών ακτιβιστών.

(2006) Συμμετοχή στη διοργάνωση σειράς διαλέξεων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 28 Μαρτίου 2006. Πρόλογος και Παρουσίαση στη διάλεξη του καλεσμένου κοινωνιολόγου Jean Loskine. Τίτλος της διάλεξης «Nέες Ταξικές Σχέσεις στον Πληροφοριακό Καπιταλισμό».

(2006) Συμμετοχή στην Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, με τίτλο «Η Κοινωνική Πολιτική σ’ ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Προκλήσεις και Προοπτικές», Συνέδριο στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 25-26 Μάιου 2006.

(2007) Μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο «Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2009.

(2009) Σχεδιασμός, διοργάνωση και συμμετοχή (με εισήγηση υπομνηματισμένη εργασία 40) του Ευρωπαϊκού συνεδρίου «Αναδιαρθρώσεις και Μεταβολές στην Ποιότητα και Οργάνωση της Εργασίας» στο οποίο παρουσιάσθηκαν τα ερευνητικά συμπεράσματα του ερευνητικού προγράμματος WORKS: Work and Organisation in the Knowledge Society. Στο συνέδριο εισηγήθηκαν βασικοί συντελεστές του Προγράμματος και Έλληνες/ίδες προσκεκλημένοι στα σχετικά θέματα.

(2012) Συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών, Institute for the Study of Societies and Knowledge, Bulgarian Academy of Sciences, «How to improve the quality of work in Europe?» 18th and 19th of October 27th 2012 in Sofia, Bulgaria.

 

Ακαδημαϊκές συνεργασίες

(2008/09) Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής άδειας (Σεπ.2008-Φεβρ. 2009 συνεργασία και παρακολούθηση εργασιών του ερευνητικού ινστιτούτου, IRES.

(2009 ) Συνεργασία με LEST, Aix-en- Provence, Γαλλία, στα πλαίσια του LLL/ERASMUS

(2011) Συνεργασία με το παν/μιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας, στα πλαίσια διημερίδας (Ιούνιος 2011)

(2011) Συνεργασία με το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορικών Σπουδών στα πλαίσια του Θερινού Σχολείου «Οι κόσμοι της Εργασίας» (Σεπτέμβριος 2011)

(2012) Στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΡΑΣΜΟΣ συνεργασία με το ερευνητικό Κέντρο Laboratoire d’ Economie et de Sociologie du Travail (LEST), (1-15 Iουλίου) 2012).

(2012)Στα πλαίσια της συνεργασίας με LEST συναντήσεις εργασίας με συνάδελφο από το LEST (22 και 23 Νοεμβρίου 2012) στο ΚΕΚΜΟΚΟΠ/Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, προκειμένου να εκπονηθεί σχέδιο υποβολής συνεργασίας στη θεματική «Προβληματικές για την Εργασία στο Μεσογειακό χώρο» στο LABexMED (Laboratoire d’ Excellence Mediterannee). (H πρόταση για την χρηματοδότηση του γαλλόφωνου δικτύου υπεβλήθη στο LABexMED στις 15 Φεβρουαρίου 2013).

(2012-13) Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μου άδειας (15 Σεπτεμβρίου-28 Φεβρουαρίου) συνεργασία με το ερευνητικό Ινστιτούτο Pierre Naville του πανεπιστημίου EVRY, στο Παρίσι (28 Ιανουαρίου -28 Φεβρουαρίου).
(2014) Συμμετοχή με εισήγηση στο διεθνές σεμινάριο TRAMED, διοργανωμένο από το ερευνητικό ινστιτούτο LEST AIX EN PROVENCE MARSEILLE-UNIVERSITE (20-22 Νοεμβρίου 2014)

Άλλες Επιστημονικές και Κοινωνικές δραστηριότητες

(2005) Ομιλία στο Κοσμολογικό Καφενείο, Νέα Μάκρη, 11/05/2005, Η Ταξική Διαστρωμάτωση της Ελληνικής Κοινωνίας.

(2005-2006) Συμμετοχή με εισήγηση στις συναντήσεις των δικτύων Transforme/EURED (European Researche Network on Economic Democracy, εκ μέρους του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, στις Βρυξέλλες (6/4/2005, 7-8/12/2005), και στην Αθήνα (28/04/ 2006)

(2005-2006) Συντονισμό και συμμετοχή στις συναντήσεις της ομάδας «Οικονομική Δημοκρατία» στο Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς η οποία διοργάνωσε σεμινάριο (υπό έκδοση) στις 3 Νοεμβρίου 2005 με θέμα «’Όψεις της Οικονομικής Δημοκρατίας»

(2006), Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό σεμινάριο «A boost for workplace democracy in Europe? The impact of the recent EU directives and national policy changes on employee representation in the workplace»,(9-10/11/2006), Kαθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν.

(2006) Ομιλία στο Δήμο Αγίου Δημητρίου με τίτλο «Η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών με αφορμή το νομοσχέδιο για την ενδοοικογενειακή βία» 12 Απριλίου 2006
Υποψηφιότητα για δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αγίου Δημητρίου στις Δημοτικές εκλογές Οκτωβρίου 2006)

(2007-2008) Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων και κοινωνικών πρωτοβουλιών στο Δήμο Αγίου Δημητρίου (Εκδήλωση για την υπεράσπιση του άρθρου 16,εκδήλωση για την οικογενειακή βία, εκδήλωση για το ασφαλιστικό, εκδήλωση για την γυναικεία δημιουργικότητα).

(2009) Εισήγηση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στα πλαίσια εκδηλώσεων στα Βριλήσσια, της Δημοτικής Κίνησης «Δράση για μια άλλη Πόλη», (12/11/2009).

(2009) Εισήγηση στο Πολιτιστικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου με θέμα τη νεολαία (1/12/2009)

(2010) Συντονισμός αφιερώματος για «κοινωνικές τάξεις: συνέχειες καΙ ασυνέχειες», στην εβδομαδιαία εφημερίδα Εποχή, με συμμετοχή μελών ΔΕΠ και υποψηφίων διδακτόρων

(2006-2013) Συγγραφή άρθρων στον τοπικό Τύπο Αγίου Δημητρίου για θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

(2010) Συμμετοχή στη διοργάνωση Αλληλέγγυου Παζαριού στο χώρο του Ασυρμάτου, Αγίου Δημητρίου (Δεκέμβριος 2010)

(2011) Μέλος του ΣΕΜ, Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Αγίου Δημητρίου

(2013), Eισήγηση στον Κύκλο Ομιλιών της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας με τίτλο «Διεθνείς μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας: Τα αποτελέσματα μιας ευρωπαϊκής έρευνας» 13 Μαΐου 2013

(2013), Ομιλία στην Διημερίδα Προβληματισμού «Αλλαγές στη δομή της εργασίας στην επαγγελματική εκπαίδευση» με τίτλο «Ανατροπή του μοντέλου ένταξης της μισθωτής εργασία», ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ13/04/2013.

(2013), Ομιλία σε τοπική εκδήλωση στο ΣΤΕΚΙ Αγίου Δημητρίου με θέμα «Συνθήκες
Ζωής και Εργασίας των μεταλλωρύχων στο Λαύριο,12 /04/ 2013

(2014) Μέλος της Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων του Δήμου Αγίου Δημητρίου

(2015) Υποψήφια Βουλευτής στη Β εκλογική περιφέρεια Αθηνών.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s